Avtal gällande ridelev på ridskolan på Fors Gård AB/Fors Ryttarsällskap

När du läst och godkänt dessa villkor har du ingått ett avtal med Fors Gård AB./ Fors Ryttarsällskap
Avtalet ingås med förmyndare om deltagare är under 18 år. Obligatoriskt medlemskap i klubben för deltagande på ridskolan.När Ni har bokat en plats på ridskolan har NI ingen ångerrätt med hänvisning till §11 punkt 12 i distansavtal gällande sport o fritids evenemang.

Trivsel regler;
Kom till stallet ca 30 minuter före din ridtid för att göra i ordning din häst. Se lista uppsatt i stall du kan också checka in dig på horsemanager och se dagslistan. Lektionstid är den tid då ryttaren disponerar hästen inkl upp- och avsittning samt fram och bortagning av material, banvård.

Regler om hur vi gör i stallet, samt om handhavande av häst inför och efter lektion enligt uppsatt anslag i stallet.Vid terminstart extra genomgång i stallet.

Föräldrar /målsman till de yngre skall ansvara för att förbereda hästen inför lektionen samt leda och hjälpa sitt barn efter instruktörens anvisning, det går inte att räkna med att personal finns till hands.Barn och ungdom skall bära hjälm i stallet, likväl som medhavda syskon.Barnvagnar och hundar får ej tas in i stall eller på läktare.

Det åligger beställaren att hålla sig uppdaterad om förändringar genom anslag i stall och på hemsida/ horsemanager.

Ställer ridskolan in en lektion äger deltagaren rätt till kompensation i form av mot svarande ridlektion. Ridskolan skall i denna situation meddela deltagaren i så god tid som möjligt.

Uppsägning av ditt abbonemang ( ridskoleplats i gruppen) skall ske skriftligt senast 4 veckor innan terminens slut inför nästa termin, då ditt deltagande i gruppen debiteras per automatik som en bekräftelse på ditt fortsatta deltagand.Önskar, du byta grupp kontakta kontoret i god tid innan termin slut.

Ang igen ridning så skall det inbokas inom 4 veckor från avbokningstillfälle. Igen ridning kan inte ske på 1:a och sista lektionstillfället.För att igen ridning skall tillgodo göras skall avbokning ske senast före kl 9.00 samma dag. Det skall avbokas här i Horsemanager eller via vår telefon svarare.

Gällande igen ridning kan det bokas från kl 10.00 samma dag fram till kl 12.00 i Horsemanager eller via vår telefon. Har man inte avbokat sig före kl 9.00 senast samma dag, kan man tyvärr inte tillgodogöra sig igen ridning. All igen ridning skall ske under innevarande termin.

I händelse av akut långvarig sjukdom,eller om man inte kan komma till termin start och erhållit en plats, kan avgift tillgodoräknas mot läkar intyg, till nästa termin och/ eller annan aktivitet, undantagsvis. Ingen återbetalning av erlagd avgift.

Vi önskar Er en trevlig ridning och samvaro på vår ridskola här på Fors Gård och hoppas Ni skall trivas, har Ni synpunkter eller frågor kom gärna till oss, kontakta vårt kontor via mejl ridskolan.forsgard@telia.com eller på telefon 08-50010789.