Nivåer

Följande nivåindelning använder vi på Fors Gård. Rubrikerna listar målen för de olika nivåerna, för ridskolan med islandshästar.

I) Ingen rid/hästvana eller mycket liten rid/hästvana

Ryttarens och hästens utrustning
Hur man hanterar hästen i stallet med säkerhet
Hur, vad och varför visitera hästen
Hur man gör i ordning hästen inför och efter ridning
Hur ryttaren skall sitta upp till häst, samt sits och inverkan
Framåtdrivande/förhållande/vändande hjälper (rida framåt, göra halt, svänga)
Känna till ridbanan och dess enklaste vägar
Förstå och känna till terminologin och finna balans till häst

II) Lite rid/hästvana och/eller mer rid/hästvana

Vidareutveckla ryttarens sits i de olika gångarterna på hästryggen
Hur, vad och varför man väljer gångart
Förstå och känna skillnad på olika gångarter
Lösgörande arbeten, framdelsvändning, skänkelvikning
Förstå hur hästen rör sig och i vilken takt
Utveckla kontakt, kommunikation, koordination och därmed kontroll
Hur, vad och varför ställning och böjning

III) Rid/hästvana, ridit skolridning, privat/självlärd

Känner till och kan använda ryttarens olika sitsar
Ställning, böjning och lösgörande arbeten
Ryggning, bakdelsvändning, samlande arbeten
Övergångar, takt och tempo
Gångarter och utveckling av ryttaren i samspel med hästen

IV) Rid/hästvana passerat nivå III enligt våra mål

Behärska och inverka med sits och balans i  de olika gångarter
Arbeta med att rida fram hästen i balans och rätt takt i olika gångarter
Arbete med hästen lösgörande, förbereda hästen för arbete och samling
Arbeta med rakriktning, böjda spår och enklare skolor till samling

V) Mycket van islandshästryttare och/eller god rid/hästvana

Kunna känna och rida hästen i korrekt takt och tempo i fyra gångarter
Kunna arbeta med hästen för att hjälpa och vidareutveckla en hästs svagare gångarter
Börja arbeta med en häst för att förbereda den för pass och/eller utbilda/vidareutbilda den i den femte gångarten