180 kr/dygn225 kr/dygn
Uppstallning av sto med föl200 kr/dygn250 kr/dygn
(daglig utevistelse vid uppstallning)  
Betesavgift 80 kr/dygn100 kr/dygn
Extra fodring på bete30 kr/dygn31 kr/dygn
   
Rabatt på dräktighetsto för  bedömt sto över 8.002 000 kr2 500 kr
Rabatt vid  två  ston, på sto nr 21 500 kr1 875 kr
   
Stationsavgift för sto AI (hemmahingst)2 000 kr2 500 kr
Stationsavgift TAI (hitkommande sto)2 000 kr2 500 kr
Veterinäravgift AI (faktureras av stationsveterinär till stoägare)3 000 kr3 750 kr
Veterinäravgift TAI (faktureras av stationsveterinär till stoägare)3 000 kr3 750 kr
   
Fraktkostnader med Mats Hästtransporter (färsk semin)  
Med bil inkl emballage låda800 kr1000 kr
(hämtning samma dag , leverans nästa morgon)  
Med flyg1000 kr1250 kr

Möjlighet till expressleverans finns, kontakta oss för prisinformation.