Hantering av personuppgifter

Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket innebär att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Vi skyddar din data på bästa möjliga sätt.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som namn, adress, mobilnummer, e-post adress etc) när du exempelvis registrerar dig som medlem/ elev eller bokar en aktivitet hos oss.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka faktura och annan information till dig. Men vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara myndighet, företag som förmedlar betalningar, hanterar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Den gäller också för dig som kommer i kontakt med oss i sin yrkesroll eller som anställd hos oss, vi ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in är;

  1. När du registrerar dig som kund/ medlem och/ eller kontaktar oss
  2. Vid anmälan till ridskolan eller beställning av en tjänst som erbjuds via våra kanaler
  3. När du fyller i dina personuppgifter eller ger oss dina person uppgifter såsom e-post  mobil telefonummer, sms eller swishar din betalning, uppger kontonummer för utbetalning.
  4. Om du är anställd eller praktiserar hos oss
  5. Om du deltar i våra aktiviteter eller verksamhet
  6. Skriver på t ex en namnlista

Kontakta oss om det är något du undrar över:

Fors Gård AB samt Fors Ryttarsällskap
Fors 29
137 91 Västerhaninge

08-500 107 89
bokningen.forsgard@telia.com
forsryttarsallskap2014@gmail.com

Personuppgiftsansvarig: Ylva Hagander