Om lusitanon

Lusitanon skall vara av medelvikt, kvadratisk och med rundöverlinje. Medelhöjden vid 6 års ålder är 157-160 cm för ston och 162-165 cm för hingstar. De vanligaste färger hos lusitanon är skimmel, brun och fux, men alla färger är tillåtna. Huvudet ska vara välproportionerligt. Ögonen stora, livliga och mandelformade. Öronen ska vara av medellängd och finskurna.

Huvudet välmejslat med kraftiga ganasher och konvex nosrygg. Halsen ska vara väl ansatt, muskulös och av medellängd. Bogarna är långa, sluttande och välmusklade. Ryggen är väldefinerad och det ska vara en mjuk övergång från manke till länd. Benen ska vara torra och välmusklade. Hovarna är av bra kvalitet och välformade. Bakpartiet ska vara kort och konvext. Bakbenen skall vara välvinklade.

Lusitanons rörelser ska vara viga och smidiga, den ska ha en god förmåga att bära sin ryttare. Lusitanon ska ha en naturlig lätthet för samling.

Höger: Foto Anne Erkkilä, Nedan: Jambo (Foto: Adam Photo)