Betäcka med Mökkur

Mökkur är still going strong, men inte för naturlig betäckning längre, dock finns fryssperma. För att använda fryssperma bör man kontakta en hingststation i sin närhet som kan hantera frys semin innan man beställer sperma. Sperma finns att tillgå för transport inom Sverige samt för utlandet. För att köpa sperma kontakta Ylva Hagander för info, via mail eller mobil 0046 70 6016028.

Mökkur påvisar antikroppar om EAV virus. Läs om EAV virus på SVAs hemsida.