Mökkur Ryttarsällskap bjuder in till en tävlingsdag med lättklasser den 22 november på Fors Gård

  • V5 (fyrgång) och T8 (tölt), pris 300 kr
  • Cafeteria
  • Lotteri

För mer info se www.mokkur.com. Tävlande anmäler sig via www.icesale.se. Sista anmälningsdag (och betalningsdag) 9/11.

Ekipage från Fors Gård anmäler sig via blankett ”tävlingsanmälan” som finns att ladda ner här. Blanketten skickas till asa@mokkur.com och betalning till PG 392670-6. OBS! Ev hästhyra bokas via Ylva eller bokningen i förväg, kostnad 200 kr.